III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY

III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Choszczno 2015

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

  1. 1.   ZWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
  2. 2.   CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY

CEL PRZEGLADU:

-Prezentacja twórczości w różnych dziedzinach plastyki: malarstwo, rzeźba, grafika, witraż, metaloplastyka, tkactwo, haft, ceramika, fotografia,

- poszukiwanie i odkrywanie nieujawnionych talentów,

- popularyzacja i wymiana doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych,

- zachęcanie do współpracy i wzbogacania warsztatu twórczego,
- wzbogacanie własnej osobowości artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przegląd kierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli, pracowników, emerytów i rencistów oświaty z województwa zachodniopomorskiego
  • Dostarczenie pracy w dowolnej technice i dowolnym formacie ( 2 sztuki)
  • Prace należy podpisać i zaopatrzyć w zawieszkę
  • Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

Prace wykonane i opatrzone zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać na podany poniżej adres organizatora do 8 października 2015 roku.

WYSTAWA:

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie dyplomów i podziękowań odbędzie się
16 października 2015 roku w „Małej Galerii” Choszczeńskiego Domu Kultury
w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73–200 Choszczno,
e-mail chdk@choszczno.pl, www.chdk.choszczno.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Prac nie wolno rolować, zginać. Obrazy powinny być oprawione i zaopatrzone w zawieszkę.  Po wystawie wszystkie prace zostaną zwrócone, odbiór osobiście u organizatora przeglądu. Na specjalna prośbę prace mogą być wysyłane wyłącznie na koszt autora pracy. Dodatkowe informacje o przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu tel. 95 765 7296, wew. 27.

Ten wpis został opublikowany w kategorii KONKURSY, NEWSY, POLECAMY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.