Koncert Teresy Werner

Już 20 października o godzinie 16:00 w Choszczeńskim Domu Kultury wystąpi Teresa Werner.

Teresa Werner to polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiła się na scenach największych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Jej występy obejmowały Europę, Afrykę, Azję oraz Amerykę Północną. W 1991 roku Teresa Werner reprezentowała zespół „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w RPA, gdzie zajęła pierwsze miejsce. Jej kariera solowa przyspieszyła po nagraniu takich hitów jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała” czy „Kocham swoje morze”. Jej kompozycje oraz teledyski są emitowane na antenach stacji radiowych i telewizyjnych. Dotychczas w dorobku artystki ukazało się kilka płyt CD oraz DVD. Pierwszy album „Spełnić Marzenia” uzyskał status Platynowej Płyty. Obecnie Teresa Werner pracuje nad swoim 4 albumem studyjnym z którego premierowe piosenki będzie można usłyszeć już na koncercie.

Bilety do nabycia w kasie ChDK, a także na www.kupbilecik.pl

BILET – 60 zł

Teresa Werner - Choszczno

Opublikowano KONCERTY, NEWSY | Skomentuj

Wakacje w mieście

Zapraszamy WSZYSTKIE dzieci na Wakacyjne Festyny!

13 lipca —> plaża miejska —> godz. 15.00

10 sierpnia —> plaża Betlejem —> godz. 15.00

PLAKAT FESTYN

 

Opublikowano NEWSY | Skomentuj

Pożegnanie Sobótki 2019 – Dni miasta

baner1sobotka

PROGRAM
16:00 – Rozpoczęcie imprezy
16:10 – Przedszkolaki miastu
17:00 – Wiktoria Pałasz
17:30 – Fishing Group
19:00 – Stanisław Karpiel – Bułecka z zespołem Future Folk
21:00 – Koncert Sławomir
22:30 – MC Jacob A

WSTĘP WOLNY!

IMPREZA TOWARZYSZĄCA
I Zlot Food Trucków – Niezła Szama na Witosa, która potrwa przez kolejne 2 dni, tj. od piątku do niedzieli!

56444303_3196820193676749_132689007405432832_o

Niezła Szama na Witosa, czyli I zlot food trucków w Choszcznie! Szykujcie się na wielką porcję super żarcia!

✔ kilkanaście Food Trucków z całej Polski
✔ dania inspirowane kulturą i smakami różnych krajów świata;
✔ piwo rzemieślnicze
✔ I zlot food trucków w Choszcznie!
✔ atrakcje dodatkowe!

Pojawią się specjalności kuchni m.in amerykańskiej, azjatyckiej, belgijskiej, węgierskiej, włoskiej no i oczywiście przedstawiciele polskiego street foodu – zapieksy!
A to nie wszystko. Organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Ponadto jeden dzień Foodruckowiej wyżerki będzie w trakcie trwania „Pożegnania Sobótki”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Choszcznie. Dodatkowo w trakcie zlotu:

- wesołe miasteczko
- otwarta plaża miejska;
- strefa dla dzieci;
- strefa chilloutu, muzyka, dj;
- strefa sportu
i wiele więcej!
Wszystkie atrakcje będziemy uzupełniali na bieżąco!

Data: 28-30 czerwca
Godziny: piątek 16.00 – 24.00, sobota 12:00 – 23:00, niedziela 12:00 – 20:00
Miejsce: Plac Witosa, Choszczno
Wstęp: bezpłatny!

więcej w wydarzeniu FB —> kliknij

REGULAMIN IMPREZY —> kliknij

 

REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

„POŻEGNANIE SOBÓTKI”

Miejsce: Plac Witosa
Termin: 28 czerwca 2019
1.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy
będą przebywały na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń
znajdujących się na nim.
3.Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące
znaczenie: „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez organizatora osoby, w
tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem,
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. „Teren Imprezy”
oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest impreza
Uczestnik Imprezy ”oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
4.Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez
organizatora.
5.Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do
zaleceń pracowników ochrony, organizatorów, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.
6.Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
7.Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedmiotów utrudniających identyfikację np. kominiarki.
- napojów alkoholowych -spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko poza
terenem imprezy w miejscach do tego przeznaczonych. Osobie spożywającej lub
posiadającej alkohol na terenie imprezy, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U.z2013 r., poz.611 z późn. zm.), grozi kara ograniczenia
wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł.

8.Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający
odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7regulaminu.
9.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające
przedmioty określone w punkcie 7 regulaminu, odmawiające poddania się
czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec
których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
10.Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
a. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla
innych
b. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub
przedmioty.
11.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane przez służby
porządkowe w celu oddania Policji.
12.Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy, za wyjątkiem psów
przewodników osób niewidomych i niedowidzących
13.Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
14.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż poziom hałasu w
trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie
określone – tabela1 rozporządzenia MŚ z dn.14 czerwca 2007 w sprawie
poziomu hałasu w środowisku.
15.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na
terenie imprezy powinny:
a. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe
b. unikać paniki
c. stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów
d. kierować się w stronę dróg ewakuacyjnych
e. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
16.Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci
obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych
biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących.
Wchodząc na teren imprezy masowej, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności
organizatora.
17.Niniejszy Regulamin będzie dostępny::
-przy wejściu na teren imprezy
-na stronie internetowej Choszczeńskiego Domu Kultury www.chdk.choszczno.pl

 

Opublikowano KONCERTY, NEWSY | Skomentuj

Spektakl Igraszki z Diabłem

Grupa teatralna ChDK „Na Przekór” zaprasza na spektakl

wg sztuki Jana Drdy „Igraszki z diabłem”

plakat diabeł igraszki

Opublikowano NEWSY | Skomentuj

XXIV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej

Zapraszamy na XXIV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej

8 czerwca, 2019 godz. 16.00, sala kinowa ChDK

ukraina

Opublikowano KONCERTY, NEWSY | Skomentuj

Warsztaty Salsy SOLO

Zapraszamy na warsztaty salsy SOLO oraz ZUMBY,

prowadzone przez Łukasza Maciuka
16 maja, ChDK, godz. 18.00
plakatzumba_chdk

Opublikowano NEWSY | Skomentuj

Piknik Europejski

Uwaga! Z powodu złej pogody Piknik Europejski przeniesiony jest do sali kinowej ChDK
Zapraszamy od godz. 12.00!

 

Zapraszamy mieszkańców na Piknik Europejski, który odbędzie się 9 maja,na plaży miejskiej w Choszcznie.

w programie:
- nagranie do teledysku „Prząśniczka”
- muzyczna podróż po Europie
- piknik Europejski z konkursem „Gmina Choszczno 15 lat w UE”
- prezentacja inwestycji wspieranych z UE
- poczęstunek

Organizatorzy: Urząd Miejski w Choszcznie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury

plakat_choszczno_A2_piknik_europejski_gotowy

Opublikowano NEWSY | Skomentuj

Kabaret Smile w ChDK

Serdecznie zapraszamy na występ kabaretu Smile,
który odbędzie się 25 maja 2019 godz.15:00 w sali kinowej Choszczeńskiego Domu Kultury.

Bilet 60,-zł.

Bilety : Księgowość ChDK 95 765 7296

Informacje/zamówienia grupowe tel.883 133 688

Tym razem zobaczymy program „To się nadaje do kabaretu” – powraca wyczekiwana Bożena i jej mąż Merlin. Nowe perypetie tej zwariowanej pary to tylko część programu Kabaretu SMILE. Cały program to laboratoryjna mieszanka codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów i przerysowanych postaci, które bawią każdego z nas!

plakat_To_się_nadaje_do_kabaretu!

Opublikowano NEWSY | Skomentuj

Wiosenny salon artystyczny 2019

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy 14. edycji Wiosennego Salonu Artystycznego, który odbędzie się 22 marca 2019 roku w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury.

Celem organizacji tego przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości plastyków w różnych dziedzinach: malarstwie, rysunku, rzeźbie, grafice komputerowej, fotografii, tkactwie i innych formach twórczości artystycznej.

salon 2019

Opublikowano NEWSY, WYSTAWY | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Na ludowo w naszym mieście

Zapraszamy do obejrzenia filmu z niedzielnego koncertu

pn. „Mojemu Miastu”

Opublikowano KONCERTY, NEWSY | Skomentuj