Pożegnanie Sobótki 2019 – Dni miasta

baner1sobotka

PROGRAM
16:00 – Rozpoczęcie imprezy
16:10 – Przedszkolaki miastu
17:00 – Wiktoria Pałasz
17:30 – Fishing Group
19:00 – Stanisław Karpiel – Bułecka z zespołem Future Folk
21:00 – Koncert Sławomir
22:30 – MC Jacob A

WSTĘP WOLNY!

IMPREZA TOWARZYSZĄCA
I Zlot Food Trucków – Niezła Szama na Witosa, która potrwa przez kolejne 2 dni, tj. od piątku do niedzieli!

56444303_3196820193676749_132689007405432832_o

Niezła Szama na Witosa, czyli I zlot food trucków w Choszcznie! Szykujcie się na wielką porcję super żarcia!

✔ kilkanaście Food Trucków z całej Polski
✔ dania inspirowane kulturą i smakami różnych krajów świata;
✔ piwo rzemieślnicze
✔ I zlot food trucków w Choszcznie!
✔ atrakcje dodatkowe!

Pojawią się specjalności kuchni m.in amerykańskiej, azjatyckiej, belgijskiej, węgierskiej, włoskiej no i oczywiście przedstawiciele polskiego street foodu – zapieksy!
A to nie wszystko. Organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Ponadto jeden dzień Foodruckowiej wyżerki będzie w trakcie trwania „Pożegnania Sobótki”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Choszcznie. Dodatkowo w trakcie zlotu:

- wesołe miasteczko
- otwarta plaża miejska;
- strefa dla dzieci;
- strefa chilloutu, muzyka, dj;
- strefa sportu
i wiele więcej!
Wszystkie atrakcje będziemy uzupełniali na bieżąco!

Data: 28-30 czerwca
Godziny: piątek 16.00 – 24.00, sobota 12:00 – 23:00, niedziela 12:00 – 20:00
Miejsce: Plac Witosa, Choszczno
Wstęp: bezpłatny!

więcej w wydarzeniu FB —> kliknij

REGULAMIN IMPREZY —> kliknij

 

REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ

„POŻEGNANIE SOBÓTKI”

Miejsce: Plac Witosa
Termin: 28 czerwca 2019
1.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy
będą przebywały na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez
nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń
znajdujących się na nim.
3.Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące
znaczenie: „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez organizatora osoby, w
tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem,
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. „Teren Imprezy”
oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzana jest impreza
Uczestnik Imprezy ”oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.
4.Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez
organizatora.
5.Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do
zaleceń pracowników ochrony, organizatorów, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.
6.Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
7.Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, pojemników szklanych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedmiotów utrudniających identyfikację np. kominiarki.
- napojów alkoholowych -spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko poza
terenem imprezy w miejscach do tego przeznaczonych. Osobie spożywającej lub
posiadającej alkohol na terenie imprezy, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz.U.z2013 r., poz.611 z późn. zm.), grozi kara ograniczenia
wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł.

8.Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający
odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7regulaminu.
9.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające
przedmioty określone w punkcie 7 regulaminu, odmawiające poddania się
czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec
których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
10.Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:
a. zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla
innych
b. pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub
przedmioty.
11.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane przez służby
porządkowe w celu oddania Policji.
12.Zakazuje się wprowadzania psów na teren imprezy, za wyjątkiem psów
przewodników osób niewidomych i niedowidzących
13.Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
14.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż poziom hałasu w
trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie
określone – tabela1 rozporządzenia MŚ z dn.14 czerwca 2007 w sprawie
poziomu hałasu w środowisku.
15.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na
terenie imprezy powinny:
a. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe
b. unikać paniki
c. stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów
d. kierować się w stronę dróg ewakuacyjnych
e. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym
16.Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci
obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych
biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących.
Wchodząc na teren imprezy masowej, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności
organizatora.
17.Niniejszy Regulamin będzie dostępny::
-przy wejściu na teren imprezy
-na stronie internetowej Choszczeńskiego Domu Kultury www.chdk.choszczno.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii KONCERTY, NEWSY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.