Impresja

Klub Plastyka ImpresjaKlub Plastyka IMPRESJA zrzesza osoby – pasjonatów i miłośników sztuk plastycznych, które od wielu lat spotykają się i pracują w ChDK pod kierunkiem instruktora Edmunda Pokornieckiego.W 2017r. klub będzie obchodził 40-lecie swojej działalności. Przez te wszystkie lata jego członkowie aktywnie włączali się w przygotowania  wielu przedsięwzięć i wydarzeń artystycznych organizowanych przez Choszczeński Dom Kultury.

Od wielu lat Klub Impresja jest organizatorem pleneru, do udziału w którym zapraszają zaprzyjaźnionych plastyków ze Szczecina i Gorzowa Wlkp. Natomiast podczas  wakacji organizowany jest przez nich plener w Ińsku, który odbywa się w trakcie Ińskiego Lata Filmowego.

Zarówno jako Klub jak i indywidualnie mają na swoim koncie uczestnictwo w wielu wystawach, konkursach i przeglądach. Prace ich autorstwa są nagradzane i wyróżniane  nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.