Choszczeński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.chdk.choszczno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.01.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 1 stycznia 2021 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.22

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Jan Przykładowy. Możesz skontaktować się z nim mailowo – chdk@choszczno.pl lub telefonicznie – 95 765 7296

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

  1. Do budynku prowadzą trzy wejścia : dwa od ul. Boh. Warszawy  oraz jedno z drugiej strony budynku (od parkingu) . Do wejścia os strony parkingu prowadzą schodyWejście  prowadzące  na główny hol jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na drzwiach umieszczona jest tabliczka ( z nr telefonu) informująca te osoby o dostępności   do  pomieszczeń zlokalizowanych na parterze min. do sekretariatu, sali baletowej i  innych pracowni.  Do sali widowiskowo-kinowej osoby niepełnosprawne bezpośredni dostęp mają  przez boczne drzwi  (wyjściowe) prowadzące z sali widowiskowo-kinowej na chodnik przy  ul. Boh. Warszawy. Na drzwiach umieszczona  jest tabliczka z  informacją i nr telefonu.

    Kolejne  wejście ogólnie dostępne  dla widzów i pozostałych użytkowników, prowadzące  na hol Sali widowiskowo – kinowej  znajduje się na prawo od wejścia głównego.

  2. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w holu Sali widowiskowo-kinowej.
  3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content